O mnie

Genealogia to moja wieloletnia pasja, dlatego powstało „Origo”. To słowo ma w łacinie kilka znaczeń i wszystkie mają związek z rodziną. Origo oznacza m.in.: 1. pochodzenie („locus originis” – miejsce pochodzenia, miejsce urodzenia, ojczyzna), 2. narodziny, powstanie, 3. źródło, początek, 4. miejsce zamieszkania, 5. miejscowość macierzysta, 6. ród, rodzina, przodek, praojciec, założyciel rodu.

Doświadczenie

Od końca lat 90. XX wieku wykonuję kwerendy genealogiczne w archiwach kościelnych i państwowych.

Od 2006 roku jestem członkiem (współzałożycielem) Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”.

Przez kilka ostatnich lat współpracowałam z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, w którym odpowiedzialna byłam za kwerendy genealogiczne. Nie ograniczam się jedynie do źródeł metrykalnych, w kwerendzie staram się wykorzystywać różne źródła, które mogą pomóc w odtworzeniu historii rodziny.

Publikacje

Moje publikacje książkowe i Roczniki Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” są dostępne na stronie www.wtg-gniazdo.org w zakładce Publikacje.

Artykuły:

  1. Lubierska-Lewandowska J., Podstawowe źródła w genealogii [w: Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2007]
  2. Lubierska-Lewandowska J., Wieś wielkopolska i jej mieszkańcy w XIX w. [w: Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2008]
  3. Lubierska-Lewandowska J., Nie ubiór... [w: Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2010]
  4. Lubierska-Lewandowska J., Kilka słów o poznańskich nekropoliach [w: Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2011]
  5. Lubierska J. Gucia D., „Jako cię widzą, tako cię piszą” – uwertura [w: Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2014]
  6. Lubierska J., Nie tylko o chrztach, ślubach i zgonach, czyli wydarzenia historyczne i życie parafian między metrykalia włożone [w: Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2015]
  7. Lubierska J., Gucia D., Pozytywnie zakręceni, czyli rzecz o projektach Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” [w: Przegląd Wielkopolski 2015, nr 2(108)]

Książki:

  1. Lubierska J., Historia kamienicy Cybulskich w Poznaniu, Poznań 2013
  2. Lubierska J., Gucia D., Jako cię widzą, tako cię piszą. Obraz Wielkopolanina w świetle listów gończych 1 połowy XIX wieku, Poznań 2014

Inne: