O mnie

Genealogia to moja wieloletnia pasja, która zaczęła się jeszcze w szkole podstawowej. Po wielu latach poznałam podobnych sobie ludzi, dzięki którym miałam przyjemność powołać do życia Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” (2006), a z kolegami z branży założyłam stowarzyszenie „Polscy Profesjonalni Genealodzy” (2019). Od 2015 roku jestem właścicielką firmy genealogicznej „ORIGO”. Zawodowo zajmuję się poszukiwaniami genealogicznymi, kwerendami dla celów spadkowych i własnościowych, okazjonalnie prowadzę wykłady dla studentów poznańskich uczelni oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Jestem autorką kilkunastu publikacji w czasopismach popularnonaukowych dotyczących źródeł w genealogii. Interesuję się historią przedwojennego Poznania i Wielkopolski, architekturą ziemiańską i obronną oraz szlachtą wielkopolską.

Słowo „ORIGO” pochodzi z języka łacińskiego i ma kilka znaczeń (wszystkie mają związek z rodziną), np: 1. pochodzenie („locus originis” – miejsce pochodzenia, miejsce urodzenia, ojczyzna), 2. narodziny, powstanie, 3. źródło, początek, 4. miejsce zamieszkania, 5. miejscowość macierzysta, 6. ród, rodzina, przodek, praojciec, założyciel rodu.

Doświadczenie

Od końca lat 90. XX wieku wykonuję kwerendy genealogiczne w archiwach kościelnych i państwowych. Zanim powstało „ORIGO”, współpracowałam z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, w którym odpowiedzialna byłam za kwerendy genealogiczne. Nie ograniczam się jedynie do ksiąg metrykalnych, w poszukiwaniach staram się wykorzystywać różne źródła, które mogą pomóc w odtworzeniu historii rodziny. Przez prawie pięć lat działalności:

Artykuły i publikacje książkowe

 1. Lubierska-Lewandowska J., Podstawowe źródła w genealogii, Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2007, Rok I, s. 19-21.
 2. Lubierska-Lewandowska J., Wieś wielkopolska i jej mieszkańcy w XIX w., Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2008, Rok II, s. 24-29.
 3. J. Lubierska-Lewandowska, Akcja „Ratujmy polskie dwory”, Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2010, Rok IV, s. 83-84.
 4. Lubierska-Lewandowska J., Nie ubiór..., Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2010, Rok IV, s. 34-44.
 5. Lubierska-Lewandowska J., Kilka słów o poznańskich nekropoliach, Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2011, Rok V, s. 80-111.
 6. Lubierska J., Historia kamienicy Cybulskich w Poznaniu„Skarbnica GNIAZDA”, t. 1, Mnichowo 2013, ss. 90.
 7. Instrukcja udzielania ślubów z 1797 roku, oprac. J. Lubierska, Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo" 2013, Rok VII, s. 91-92.
 8. Lubierska J., Gucia D., „Jako cię widzą, tako cię piszą” – uwertura, Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2014, Rok VIII, s. 45-48.
 9. D. Gucia, J. Lubierska, „Jako cię widzą tako cię piszą”. Obraz Wielkopolanina w świetle listów gończych II poł. XIX w., „Skarbnica GNIAZDA”, t. 2, Mnichowo 2014, ss. 131.
 10. Pihan-Kijasowa, D. Gucia, J. Lubierska, Dziewiętnastowieczne listy gończe w badaniach nad urzędową polszczyzną wielkopolską, „Slavia Occidentalis. Linguistica” 2015, t. 72/1, s. 177-187.
 11. Lubierska J., Gucia D., Pozytywnie zakręceni, czyli rzecz o projektach Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, „Przegląd Wielkopolski” 2015, nr 2, s. 35-41.
 12. Lubierska J., Nie tylko o chrztach, ślubach i zgonach, czyli wydarzenia historyczne i życie parafian między metrykalia włożone, Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2015, Rok IX, s. 11-27.
 13. D. Gucia, J. Lubierska, List gończy jako źródło do badań polszczyzny wielkopolskiej, [w:] Język w regionie, region w języku, pod red. Błażeja Osowskiego, Justyny Kobus, Pauliny Michalskiej-Góreckiej i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2016, s. 193-215.
 14. J. Lubierska, Ankiety personalne księży w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2016, Rok X, s. 25-41.
 15. J. Lubierska, Nie tylko o chrztach, ślubach i zgonach, czyli wydarzenia historyczne i życie parafian między metrykalia włożone – część II, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2016, Rok X, s. 57-64.
 16. Chobienicka świątynia w 1805 roku, oprac. J. Lubierska, Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2016, Rok X, s. 193-194.
 17. Ł. Jastrząb, J. Lubierska, Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 zarejestrowane w księgach zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu, Poznań 2017, ss. 364.
 18. J. Lubierska, D. Gucia, Przodek na bakier z prawem. Listy gończe i spisy wypędzonych jako źródło w badaniach genealogicznych, [w: Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej Brzeg 2016] „Varia Genealogica” 2017, nr 1, s. 191-204.
 19. D. Gucia, J. Lubierska, Skonfliktowany z prawem przodek. Listy gończe końca XVIII wieku i pierwszej połowy XIX jako źródło w badaniach genealogicznych, „Przegląd Archiwalno-Historyczny” 2017, nr 4, s. 23-35.
 20. J. Lubierska, Ścigalscy – trzy pokolenia muzyków, Muzyka na nowo odkryta 2: Franciszek Ścigalski Symfonia in D, 2017, s. 26-29.
 21. J. Lubierska, Rozmowa przechrzty z plebanem, oprac. J. Lubierska, Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2017, Rok XI, s. 101-102.
 22. J. Lubierska, Dziewiętnastowieczne sprawy małżeńskie szlachty przed poznańskim Konsystorzem Arcybiskupim, „Kronika Miasta Poznania” 2018, nr 1: Szlachta w mieście, s. 125-138.
 23. J. Lubierska, D. Gucia, O Hotelu Saskim w latach 1797-1939, „Kronika Miasta Poznania” 2018, nr 2: Plac Wiosny Ludów, s. 227-243.
 24. D. Gucia, J. Lubierska, W wdzięcznej pamięci uczniów. Marian Jaroczyński (1819-1901), „Kronika Miasta Poznania” 2018, nr 2: Plac Wiosny Ludów, s. 244-254.
 25. J. Lubierska, Dzieciństwo na osiedlu wielkich astronomów, „Kronika Miasta Poznania” 2018, nr 4: Blokowiska, s. 187-196.
 26. J. Lubierska, XIX-wieczne sprawy małżeńskie w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu [w: Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej Brzeg 2017], „Varia Genealogica” 2018, s. 87-98.
 27. J. Lubierska, Zarys historii Prywatnego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego im. Juliusza Słowackiego (1924–1934), późniejszego Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Juliusza Słowackiego (1934–1939), „Kronika Miasta Poznania” 2019, nr 3: Głogowska I, s. 138-156.
 28. J. Lubierska, Nie tylko o chrztach, ślubach i zgonach, czyli wydarzenia historyczne i życie parafian między metrykalia włożone – część III, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2019, Rok XIII, s. 53-62.
 29. J. Lubierska, Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu [w: Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej Brzeg 2018], „Varia Genealogica” 2019, s. 81-97.
 30. P. Hałuszczak, Niezbędnik Genealoga, współpraca: M. Betlej, D. Gucia, J. Lubierska, L. Molenda, Mnichowo – Adensen 2019, ss. 296.
 31. J. Lubierska, Życie i działalność dra inż. Mariana Kryzana (1878–1934), pierwszego prezesa Polskiego Urzędu Patentowego, „Kronika Miasta Poznania" 2020, nr 1: Inżynierowie, s. 133-152.
 32. J. Lubierska, Ofiary ognia w XVIII i XIX-wiecznym Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania" 2020, nr 3: Żywioły – ogień, s. 126-136.
 33. J. Lubierska, Dr Jan Piotrowski (1893–1973). Zapomniany manager poznańskiego „Stomila”, „Kronika Wielkopolski" 2020, nr 1/2 s. 129-146.
 34. J. Lubierska, Ocena stanu moralnego parafian dekanatu wschowskiego w oczach proboszczów na podstawie ankiet Konsystorza Poznańskiego z 1828 roku, „Rocznik Leszczyński” 2020, s. 249-265.
 35. J. Lubierska, Księgi metrykalne z terenu historycznej Bukowiny w kościelnych archiwach zachodniej Polski, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2020, Rok XIV, s. 19-26.
 36. J. Lubierska, Zawiłości rodzinne czyli o staropolskich stopniach pokrewieństwa i powinowactwa, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2020, Rok XIV, s. 34-45.
 37. J. Lubierska, „Willa pod piątką” przy Zielonego Dębu czyli o wrocławskim domu rodzinnym mojej Mamy – architektura i wspomnienia, Rocznik Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Parantele” 2020, Rok V, s. 25-49.
 38. J. Lubierska, Jak krakowski kupiec stał się wielkopolskim ekonomem, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, 2020, t. VII, s. 265-296.
 39. J. Lubierska, J. Wojtczak, Non omnis moriar. Pochowani w kryptach wybranych poznańskich kościołów, „Kronika Miasta Poznania” 2021, nr 1: Podziemny Poznań, s. 138-163.
 40. J. Lubierska, „Azjatycka pani szalejąca w Poznaniu”. Epidemie cholery w wybranych XIX-wiecznych dokumentach kościelnych, relacjach pamiętnikarskich i prasie codziennej, „Kronika Miasta Poznania” 2021, nr 2: Poznań morowy, s. 122-147.
 41. J. Lubierska, W najbliższym kręgu rodzinnym Marianny z Malinowskich Jasieckiej– studium genealogiczne, „Kronika Wielkopolski" 2021, nr 176 s. 5-25.
 42. J. Lubierska, Ankiety personalne księży w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (suplement), „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2021, Rok XV, s. 9-26.
 43. J. Lubierska, Nie tylko o chrztach, ślubach i zgonach, czyli wydarzenia historyczne i życie parafian między metrykalia włożone – część IV, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2021, Rok XV, s. 27-36.
 44. J. Lubierska, Genealogia życzeń czyli marzenia rodaków o herbie, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2021, Rok XV, s. 99-104.
 45. J. Lubierska, J. Wojtczak, Genealogia a kultura masowa. Wątki genealogiczne w literaturze polskiej i zagranicznej, Rocznik Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Parantele” 2021, Rok VI, s. 105-124.
 46. c. d. n.